️Контрола на квалитет
️Контрола на квалитет
Тест на тензија
Тест на тензија
Тест на тензија
Тестерот за затегнување се користи за тестирање на вискозноста на налепниците на суровината, автоматски ги пресметува резултатите од максималната сила и максималната сила на деформација.
Целосно автоматски тестер за интензитет на кршење
Целосно автоматски тестер за интензитет на кршење
Тест за отпорност на кинење
Автоматскиот тестер за интензитет на прекин е да ја тестира вредноста на интензитетот на кршење на картонските кутии со суровини. Користи сигнал за пренос на притисок и автоматски ја задржува максималната вредност на јачината на кршење кога примерокот се скрши.
Штит за лице Тест за термичка пенетрација
Штит за лице Тест за термичка пенетрација
Тестер за термичка пенетрација
Тестерот за термичка пенетрација е тест за отпорноста на термичка пенетрација на нашиот штитник на заварувачкиот шлем, тестирајќи дали производот е пропустлив на светлина или се запали, за да се идентификува квалитетот на материјалите на производот.

Жешки категории

сите категории